Vedení řezu
 
Problém
Pomocí řetězové pily mohou být řezány velké trámy jednoduše a levně, přesto však pouze s malou přesností.


Řešení
Ostří řetězové pily se jednoduchým otočením zavěsí do zařízení pro vedení řezu, takže je možné řezat podél vodící lišty bezpečně a velmi přesně. Červená linka vytvořená laserem ukazuje přesnou pozici řezu, jak bočně tak i na horní straně trámu.
Možnosti obrábění dřeva
Zapuštění vzpěry Výřez Spojení trámu Přeplátování
 
       


Video


Aplikace
Zapnout a umístit laser

Seřídit a upevnit zařízení Zavěsit řetězovou pilu
pro vedení řezu
Řetězovou pilu ostřím
otočit dolů
Bez námahy uříznout trám

Nastavit řezák čepu
nebo zářezu
Uříznout čep nebo zářez

 
 


PŘEDNOSTI
• Mobilní pro dílnu nebo staveniště:
Lze jej jednoduše složit a snadno uložit.
• Velký řezný rozsah:
Model SF 400: řezný úhel horizontálně +- 75°, řezný úhel vertikálně +- 75°. Při řezu 90° činí max.šířka trámu 400 mm a max.výška trámu 600 mm. Větší řezný rozsah na vyžádání.
• Příčné řezy pravoúhlé nebo kulaté:
Lze jej použít na pravoúhlých (standardních) řezech nebo pro kulaté příčné řezy (příslušenství).
• Elektrické nebo benzínové řetězové pily:
Je možné použít elektrické nebo benzínové řetězové pily.
• Laser pro přesné umístění řezu:
Červená linka laseru má úhel 90° a je proto dobře viditelná jak na boku, tak i na horní straně trámu. Pozice laseru je posouvatelná, takže linku lze projektovat na požadované místo na trámu.
• Volně volitelný směr řezu:
Ostří lze zavěsit na zařízení pro vedení řezu dle přání vlevo nebo vpravo, takže vznikne pomocí taženého řezu optimální řezná plocha s minimálními trhlinami.
• Bezpečná manipulace:
Zvláště bezpečné díky rozpěrnému klínu a ochrannému krytu (Lignatool – zařízení pro vedení řezu je jedinečný řezný systém pro řetězovou pilu s rozpěrným klínem a ochranným krytem).
• Použitelné i bez vedení:
Řetězovou pilu lze s rozpěrným klínem a ochranným krytem bezpečně použít bez zařízení pro vedení řezu k dělení nebo hrubému odříznutí trámu.
• Řezák čepu:
Optimální příslušenství lze použít jako řezák čepů nebo jako drážkovací zařízení, je možné přitom provést i klínovité výřezy (schodnice).
• Drážkování:
Pomocí řezáku čepů lze vyrobit i čelní drážky na trámu, jejich šířka je variabilní podle šířky řetězu.