Rybinový systém
 
Problém
Tvar rybinového spojení se používá velmi často. Tento princip není nový, přesto však jeho ruční výroba není hospodárná.
Boční plochy spojení přenášejí vertikální sílu trámu s čepy na trám s vyfrézovaným dlabem pro čep.


Řešení
Pomocí patentovaného frézovacího systému Lignatool jste schopni toto vhodné spojení dřeva hospodárně vyrobit i bez počítačem řízená zařízení ve vlastním provoze během krátké doby.… díky této nové metodě je toto spojení dřeva na dřevo znovu zajímavé, perfektní spojení dřeva, jednoduše rychlé a čisté …

Možnosti = Spoje dřeva
Trám v sloupku Výměna - střešní okno Rohový spoj Hřebenový spoj
Podélný spoj Boční nosník k hlavnímu nosníku Krokev k hřebenové vaznici Krokev ke krajové vaznici
   
Roh zimní zahrady Trám k BSH stěně    


Video

Příklady zákazníkůAplikace
Šablonu čepu fixovat Frézovací hloubku seřídit Otočením o 90 ̊ aretovat Čep frézovat
Šablonu dlabu seřídit Šablonu otvoru připevnit Horní frézku aretovat Dlab vyfrézovat

Přednosti
• Bezpečná práce díky patentovanému vedení frézy
Na stůl horní frézky se našroubuje aretovací deska. Horní frézka se zavěsí na bezpečnostní vedení frézy. Tak je možné pracovat bezpečně a bez námahy.
• Šikmo nastavitelné dorazy
Horizontální doraz lze k vertikálnímu dorazu nastavit až +- 60° šikmo, šikmé frézování může být realizováno na krokvi (výměna svislých střešních oken) také pomocí dorazů Simplex.
• Spojování dřeva s vysokou řemeslnickou kvalitou
Požadavky na estetickou kvalitu spojů dřeva jsou velmi náročné, což je důležité zejména u viditelných dřevěných konstrukcí.
• Mobilní pro dílnu nebo staveniště
Dodáváno v praktickém a vodotěsném umělohmotném boxu (Systainer).
• Vysoká hospodárnost
Vyrobíte 10 až 15 spojů dřeva za jednu pracovní hodinu, tudíž zůstává zhodnocení práce ve vašem provoze.
• Rychlá a jednoduchá montáž
Zvláště užitečné při montáži viditelných dřevěných konstrukcí, nejsou zapotřebí žádné pomocné práce, ani žádné rušivé kovové součásti při dodávce.
• Nejsou zapotřebí žádné kovové spojovací části
Žádné shánění kovových spojovacích součástech ani náklady na jejich skladování.
• Mnohostranné využití
Rovné i šikmo skloněné spoje, například u krokví, krycích trámů hlavních a vedlejších nosníků, sloupků a vzpěr. Příčné řezání dřeva od 6x6 cm až 18x36 cm.
• Modulární koncept
Veškeré komponenty jako vedení frézky, ochrana proti třískám, dorazy atd. jsou navzájem vyměnitelné, pro jiný tvar čepu potřebujete vyměnit pouze základní desku. Také základní deska pro čepy a dlaby může být zkombinována s frézovacím systémem rybinových spojů.
• Různé délky čepů
Jednoduchou výměnou oběžného kroužku mohou být vyfrézovány čepy s délkou 15 až 28 mm.
• Kompatibilní s CNC-stroji
Tvar čepů resp. dlabů pro čepy je kompatibilní s CNC-stroji. Čepy menších trámů mohou být vyfrézovány na strojích. Dlaby na velkých trámech nebo na vrstvených trámových nosnících, které se již pro CNC-stroj nehodí, mohou být vyfrézovány ručně.
• Statický výpočet podle EC5
Od různých výrobců softwarů jsou k dispozici různé výpočetní programy.
• Různě vybavené balíčky
Balíčky jsou sestavovány vždy podle účelu použití a rozpočtu a mohou být kdykoli přizpůsobeny individuálně.

Modely a balíčky

Přehled šablon (jaká šablona pro jaký účel)


LT060 LT080 LT120 LT180


Přehled balíčků (jaký balíček za jakým účelem)
Balíček Komplet Profi Standard Start
 
Využití Velmi časté/profesionální Velmi časté/profesionální Časté Příležitostné/domácí
Oblast použití Střechy-stropní
a stěnové konstrukce,
krokve, vazníky, pásky,
námětky, sloupky,
zahradní nábytek
Střechy-stropní
a stěnové konstrukce
krokve, vazníky, námětky
Jednoduché střechy,
stropní a stěnové konstrukce
Jednoduché spoje dřeva
OBSAH  
Systainer
Šablona otvorů

Šablona čepů

Vedení frézky
Aretovací deska
Seřizovací šablona
 
Horizontální doraz
 
Druhý horizontální
doraz
   
Boční doraz
 
Horizontální ochrana
proti třískám
   
Vertikální ochrana
proti třískám
     
Fixovací svěrka
     
Simplex dorazová
čelist 1 díl
   
Simplex dorazové
čelisti 2 díly
   
Vertikální doraz